• හිස_බැනරය

අපගේ නිෂ්පාදන

  • අධි ආතන්ය ශක්තිය pc වයර් prestressed වානේ කම්බි වසන්ත වානේ වයර්

    අධි ආතන්ය ශක්තිය pc වයර් prestressed වානේ කම්බි වසන්ත වානේ වයර්

    කාබන් වානේ, සරල-කාබන් වානේ ලෙසද හැඳින්විය හැක, විවිධ කාබන් සහ යකඩ ප්‍රමාණයන් ඒකාබද්ධ කිරීමෙන් සාදන ලද ලෝහ මිශ්‍ර ලෝහයකි.අනෙකුත් මූලද්‍රව්‍ය ද පැවතිය හැකි නමුත් එහි භෞතික ගුණාංගවලට බලපෑම් කළ නොහැකි තරම් කුඩා ප්‍රමාණවලින්.අඩු කාබන් අන්තර්ගතයක් සහිත කාබන් වානේ වයර් මෘදු හා පහසුවෙන් සෑදෙන යකඩවලට සමාන ගුණ ඇත.